Lunicore – Sveriges ledande studentkonsultbolag

Lunicore är Lunds Universitets studentkonsultbolag. Vi erbjuder kvalificerad och kostnadseffektiv kompetens inom management, analytics, IT och kommunikation. Vi hjälper företag att definiera sin framtid, uppnå målsättningar och lösa utmaningar.

w

Kvalificerade konsulttjänster

Företag anlitar Lunicore för att vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster, utfört av toppstudenter från Lunds universitet.

Kostnadseffektiv prissättning

Lunicores studentkonsulter studerar generellt sina sista år på universitetet, därav har vi kostnadseffektiva priser.

Värdeskapande samarbeten

Vi samarbetar med företag som vi kan skapa ett unikt värde för, och som ser ett värde i att arbeta med studenter.

Ett urval av våra 250+ kunder

ETT URVAL AV TJÄNSTER

Marknad & Strategi

Management

Sammanfattning
 • Marknadsanalys
 • Benchmarking
 • Trendspaning

Det finns olika sätt att skapa fördelar gentemot dina konkurrenter. Men då krävs det att du också vet vilka de är och vad de gör. Vi hjälper dig att analysera marknaden du befinner dig på genom en marknadsanalys. När du har koll på din omvärld blir det enklare att både precisera kundbehov och identifiera tillväxtmöjligheter, men även att positionera sig rätt och minimera risker. För att ditt företag ska ta beslut som spelar i samklang med sin omgivning utför vi även trendspaningar och benchmarking.

Kommunikationsstrategi

Kommunikation

Sammanfattning
 • Kommunikationsstrategi
 • Kommunikationspolicy
 • Sociala media-strategi
 • Hållbarhetsstrategi

Kommunikation kan anses vara strategisk när relevanta affärsmål bryts ned till tydliga kommun-ikationsmål. Med områdesbaserad spetskompetens erbjuder vi dig vägledning vid både framtagningen och implementeringen av kommun-ikativa strategier inom ett flertal områden: sociala medier, förändring, jämställdhet och hållbarhet. Utöver det kan vi även ta fram kommunikationspolicys och kommunikationsplaner.

Webb- & systemutveckling

IT

Sammanfattning
 • Front/Back-end utveckling
 • Webb/System-utveckling
 • Apputveckling (Android/iOS)

För att ett system eller en webbsida ska vara väl fungerande behöver den vara rätt byggd från grunden. Men det behöver även finnas en god idé kring flödet från start. Med förståelse för din verksamhet skapar vi system som kan avlasta din administrativa börda, förbättra den interna kommunikationen och som förenklar relationsstyrningen med dina intressenter. Vi utvecklar användarvänligt front-end och pålitligt back-end. Vi utvecklar mobilapplikationer för både iOS och Android. Vi använder då iOS native, Android native och cross-plattformar som React native.

Business Intelligence

Analytics

Sammanfattning
 • Dashboard/rapporter
 • Power BI, Data Studio
 • Datavisualiseringar

Vi löser era utmaningar

Behöver din organisation resursförstärkning eller står inför en specifik utmaning? Med 30 utbildningsinriktningar representerade har vi bredden och flexibiliteten att lösa det mesta.

Våra huvudsakliga affärsområden är Management, kommunikation, IT och Analytics. Eftersom vi tror på kognitiv mångfald, strävar vi alltid efter att sammansätta tvärvetenskapliga projektteam. Oavsett om det är inom ett och samma affärsområde eller korsar över gränserna.

För att oliktänkande skapar nytänkande.

Vi inleder alltid samarbeten med att förutsättningslöst diskutera nuläge, behov och potentiella utmaningar inom din organisation. Ibland finns det en konkret problemformulering, ibland en allmän nyfikenhet på studentperspektivet. Oavsett kan vi handplocka kompetenser och sätta samman ett team med rätt bakgrund för din vision.

Framtidens kompetens

Många organisationer upplever idag en utmaning i att attrahera och behålla unga talanger, och kompetensbristen riskerar att hämma både innovationsförmågan och tillväxten i näringslivet. Lunicore finns till för att skapa värde för både företag och studenter, i uppdrag som låter studenterna tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi kan vittna om värdet i att låta studenter och organisationer dra nytta av varandra i ett tidigt skede, där organisationers utmaningar utgör en möjlighet till lärande som akademin aldrig kan erbjuda. Hos oss odlar studenter både praktisk kompetens och framtidsambitioner. Vi lever vårt syfte och genomför därför aldrig samarbeten som inte kan generera värde och lärdomar för såväl våra konsulter som för våra uppdragsgivare.

tvärvetenskapliga konsulter

Vi arbetar ofta i tvärvetenskapliga team där studenter från olika utbildningsinriktningar handplockats för att passa projektets karaktär. Möjligheten att kombinera olika kompetenser och utbildningar skapar nytänkande lösningar där projektteamet kan analysera problem ur flera infallsvinklar. Behöver din organisation resursförstärkning eller står inför en specifik utmaning? Med 50 utbildningsinriktningar representerade har vi bredden och flexibiliteten att lösa det mesta.

Vi erbjuder insatser i avgränsad projektform eller som löpande resursförstärkning av specifika kompetenser. Våra styrkeområden är IT, Management, Kommunikation och Analytics, men vi trivs särskilt väl i det tvärvetenskapliga där vi har en unik möjlighet att erbjuda lösningar som kombinerar flera perspektiv.

Antal Projekt (TOTALT)

Antal KUNDER (TOTALT)

Utbildningsinriktningar

Kickstarta din konsultkarriär

Lunicore är din katapult ut i arbetslivet. Genom att arbeta hos oss får du relevant erfarenhet och chansen att bygga upp ett värdefullt nätverk, redan under din studietid. Allt arbete som vi gör genomsyras av våra kärnvärden: driv, nytänkande och professionalism och våra konsulter gör alltid sitt yttersta för att överträffa våra kunders förväntningar.