Lunicore – Sveriges ledande studentkonsultbolag

Lunicore är Lunds Universitets studentkonsultbolag. Vi erbjuder kvalificerad och kostnadseffektiv kompetens inom management, analytics, IT och kommunikation. Vi hjälper företag att definiera sin framtid, uppnå målsättningar och lösa utmaningar.

w

Kvalificerade konsulttjänster

Företag anlitar Lunicore för att vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster, utfört av toppstudenter från Lunds universitet.

Kostnadseffektiv prissättning

Lunicores studentkonsulter studerar generellt sina sista år på universitetet, därav har vi också väldigt kostnadseffektiva priser.

Värdeskapande samarbeten

Vi samarbetar med företag som vi kan skapa ett unikt värde för, och som ser ett värde i att arbeta med studenter.

Ett urval av våra 250+ kunder

ETT URVAL AV TJÄNSTER

Marknad & Strategi

Management

 • Marknadsanalys
 • Benchmarking
 • Trendspaning

Kommunikationsstrategi

Kommunikation

 • Kommunikationspolicy
 • Sociala media-strategi
 • Hållbarhetsstrategi

Webb- & systemutveckling

IT

 • Front/Back-end utveckling
 • Webb/System-utveckling
 • Apputveckling

Business Intelligence

Analytics

 • Dashboard/rapporter
 • Power BI, Data Studio
 • Datavisualiseringar

Vi löser era utmaningar

Behöver din organisation resursförstärkning eller står inför en specifik utmaning? Med 30 utbildningsinriktningar representerade har vi bredden och flexibiliteten att lösa det mesta.

Våra huvudsakliga affärsområden är Management, kommunikation, IT och Analytics. Eftersom vi tror på kognitiv mångfald, strävar vi alltid efter att sammansätta tvärvetenskapliga projektteam. Oavsett om det är inom ett och samma affärsområde eller korsar över gränserna.

För att oliktänkande skapar nytänkande.

Vi inleder alltid samarbeten med att förutsättningslöst diskutera nuläge, behov och potentiella utmaningar inom din organisation. Ibland finns det en konkret problemformulering, ibland en allmän nyfikenhet på studentperspektivet. Oavsett kan vi handplocka kompetenser och sätta samman ett team med rätt bakgrund för din vision.

Framtidens kompetens

Många organisationer upplever idag en utmaning i att attrahera och behålla unga talanger, och kompetensbristen riskerar att hämma både innovationsförmågan och tillväxten i näringslivet. Lunicore finns till för att skapa värde för både företag och studenter, i uppdrag som låter studenterna tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi kan vittna om värdet i att låta studenter och organisationer dra nytta av varandra i ett tidigt skede, där organisationers utmaningar utgör en möjlighet till lärande som akademin aldrig kan erbjuda. Hos oss odlar studenter både praktisk kompetens och framtidsambitioner. Vi lever vårt syfte och genomför därför aldrig samarbeten som inte kan generera värde och lärdomar för såväl våra konsulter som för våra uppdragsgivare.

tvärvetenskapliga konsulter

Vi arbetar ofta i tvärvetenskapliga team där studenter från olika utbildningsinriktningar handplockats för att passa projektets karaktär. Möjligheten att kombinera olika kompetenser och utbildningar skapar nytänkande lösningar där projektteamet kan analysera problem ur flera infallsvinklar. Behöver din organisation resursförstärkning eller står inför en specifik utmaning? Med 50 utbildningsinriktningar representerade har vi bredden och flexibiliteten att lösa det mesta.

Vi erbjuder insatser i avgränsad projektform eller som löpande resursförstärkning av specifika kompetenser. Våra styrkeområden är IT, Management, Kommunikation och Analytics, men vi trivs särskilt väl i det tvärvetenskapliga där vi har en unik möjlighet att erbjuda lösningar som kombinerar flera perspektiv.

Antal Projekt (TOTALT)

Antal KUNDER (TOTALT)

Utbildningsinriktningar

VAD KAN VI HJÄLPA ER ATT UPPNÅ?

Kontakta Sveriges ledande studentkonsultbolag och definiera er framtid tillsammans med Lunicore. Skicka en offertförfrågan, så återkopplar vi så fort som möjligt.