Insikter

Vi ger våra senaste insikter, tankemodeller och framtidsutsikter om de mest kritiska utmaningarna som svenska organisationer står inför idag och i framtiden. Våra utvalda insikter är kurerade av framtida ledare, akademiker och strateger på Lunicore, baserat på innovativt tänkande – för företagsledare idag.

Senaste insikter

På Lunicore – Lunds universitets studentdrivna konsultbolag är vi dedikerade till att ligga i framkant av trender och insikter för att kunna erbjuda bästa möjliga konsulttjänster till våra kunder. Vårt team publicerar regelbundet artiklar om insikter inom en mängd olika ämnen, som täcker en rad branscher och konsulttjänster.

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet