Konsulttjänster

Lunicore – Lunds universitets studentdrivna konsultbolag, erbjuder konsulttjänster inom Strategy & Operations, Digital & Technology, Marketing & Sales och People & Organization för att hjälpa våra kunder att uppnå sina målsättningar. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja din organisation.

Marknad & Strategi

Management

Sammanfattning
 • Marknadsanalys
 • Benchmarking
 • Trendspaning

Det finns olika sätt att skapa fördelar gentemot dina konkurrenter. Men då krävs det att du också vet vilka de är och vad de gör. Vi hjälper dig att analysera marknaden du befinner dig på genom en marknadsanalys. När du har koll på din omvärld blir det enklare att både precisera kundbehov och identifiera tillväxtmöjligheter, men även att positionera sig rätt och minimera risker. För att ditt företag ska ta beslut som spelar i samklang med sin omgivning utför vi även trendspaningar och benchmarking.

Hållbart företagande

Management

Sammanfattning
 • CSR-strategier
 • Livscykelanalyser (LCA)
 • Lönekartläggningar

En organisation bör vara intresserad av att bidra till ett hållbart samhälle. Om inte annat, så krävs det idag av dess intressenter. Internt förväntar sig medarbetare en trivsam och jämställd arbetsplats, externt räknar omvärlden med att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan. Ett socialt ansvarstagande är således nödvändigt både inom och utanför företaget för att nå framgång. Vi hjälper dig med bland annat CSR-strategier, livscykelanalyser (LCA) och lönekartläggningar.

Operativ utveckling

Management

Sammanfattning
 • Processkartläggningar
 • Processoptimeringar

Att styra ett företag är inte problemfritt. Ofta är det även ett problem att hitta själva problemet – det är inte alltid självklart varför något inte fungerar som tänkt. För att effektivisera och utveckla din operativa verksamhet, hjälper vi dig att först identifiera problem för att sedan utvärdera olika lösnings-alternativs styrkor och svagheter. Denna typ av projekt sker ofta genom att processer bryts ned och undersökts, genom exempelvis processkartläggningar och process-optimeringar.

Varumärkesstrategi

Kommunikation

Sammanfattning
 • Grafisk profil och design
 • Användarvänlighet (UI/UX)
 • Sökmotoroptimering (SEO)

Genom att arrangera bilder och texter på ett vis som underlättar för mottagaren, ökar chanserna att ditt budskap landar som önskat. Den visuella kommunikationen är därför en förutsättning för att skapa en dialog med din publik. Vi erbjuder tjänster inom grafisk design, där vi även tar fram visuellt innehåll såsom foto och rörlig bild. För att veta vilka riktlinjer ditt företag ska förhålla sig till, kan vi hjälpa dig att ta fram en grafisk profil.

Kommunikationsstrategi

Kommunikation

Sammanfattning
 • Kommunikationsstrategi
 • Kommunikationspolicy
 • Sociala media-strategi
 • Hållbarhetsstrategi

Kommunikation kan anses vara strategisk när relevanta affärsmål bryts ned till tydliga kommun-ikationsmål. Med områdesbaserad spetskompetens erbjuder vi dig vägledning vid både framtagningen och implementeringen av kommun-ikativa strategier inom ett flertal områden: sociala medier, förändring, jämställdhet och hållbarhet. Utöver det kan vi även ta fram kommunikationspolicys och kommunikationsplaner.

Employer Branding

Kommunikation

Sammanfattning
 • Employer Branding
 • Corporate Branding
 • Varumärkespositionering
 • Event/influencer Marketing

Brand management, eller varumärkeshantering, handlar om att styra, upprätthålla och förbättra ditt företags varumärke. Ett starkt varumärke ger lägre priskänslighet, stoltare medarbetare och fler återkommande kunder. Vi hjälper dig därför med employer branding såväl som corporate branding. Detta genom tjänster som varumärkes-positionering, storytelling, lansering, målgruppsanalys, samt event- och influencer marketing.

Digitaliseringsstrategi

IT

Sammanfattning
 • Digitaliseringsstrategi
 • Systemkartläggning
 • Systemutveckling
 • UI/UX-utveckling

Att ha en välfungerande IT-infrastruktur som kan hantera alla nyckelprocesser i företaget är av vikt för att medarbetarna ska få korrekt information och insyn inför beslutstagande. Genom en pålitlig IT-infrastruktur kan koncentration istället läggas på de faktiska arbetsuppgifterna. Att inte ha insyn till viktig information kan leda till ineffektivitet och svårigheter att förutse problem i förväg, vilket leder till ett reaktivt arbetssätt. Mycket arbete kan digitaliseras, och mycket av de redan digitaliserade processerna behöver göras användarvänliga.

 

CRM- & Kundplattformar

IT

Sammanfattning
 • Analys av kundresan
 • Utveckling av webbsystem eller applikationer
 • Förstudier för utveckling av kommunikationsplattform
 • Utveckling av kommunikationsplattform

Att få en bra kontakt och relation till sina kunder är viktigt, bland annat för att en bra kundupplevelse medför större tillit till företaget. Som kund förväntar man sig en smidig upplevelse och interaktion med ett företag, där kommunikation och insyn över produktutbud bör ske på samma plattform. Genom att effektivisera och automatisera delar av kundkontakten kan utrymme för mer värdeskapande arbete skapas.

Webb- & systemutveckling

IT

Sammanfattning
 • Front/Back-end utveckling
 • Webb/System-utveckling
 • Apputveckling (Android/iOS)

För att ett system eller en webbsida ska vara väl fungerande behöver den vara rätt byggd från grunden. Men det behöver även finnas en god idé kring flödet från start. Med förståelse för din verksamhet skapar vi system som kan avlasta din administrativa börda, förbättra den interna kommunikationen och som förenklar relationsstyrningen med dina intressenter. Vi utvecklar användarvänligt front-end och pålitligt back-end. Vi utvecklar mobilapplikationer för både iOS och Android. Vi använder då iOS native, Android native och cross-plattformar som React native.

Avancerad analys

Analytics

Sammanfattning
 • Machine Learning
 • Deep Learning
 • Neural Network

 

Business Intelligence

Analytics

Sammanfattning
 • Dashboard/rapporter
 • Power BI, Data Studio
 • Datavisualiseringar

Marketing Analytics

Analytics

Sammanfattning
 • Google Analytics
 • A/B-testning
 • Marketing Automation

Ett urval av våra 300+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

VAD KAN VI HJÄLPA ER ATT UPPNÅ?

Kontakta Sveriges ledande studentkonsultbolag och definiera er framtid tillsammans med Lunicore. Skicka en offertförfrågan, så återkopplar vi så fort som möjligt.

Få Lunicore Featured Insights

Featured Insights är våra senaste insikter om de mest affärskritiska frågorna som företagsledare ställs inför idag. Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev och få färska insikter från några av Sveriges främsta studenter om framtidens frågeställningar.

Du har nu prenumererat!