Digital & Technology

BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence (BI) möjliggör ett datadrivet insiktsarbete i er organisation. Det öppnar upp dörrar för att få större inblick i er verksamhet. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er i utveckling av en intern BI-plattform, med hjälp av marknadsledande verktyg som t.ex. Microsoft Power BI, Looker eller Tableau.

TJÄNSTER – BUSINESS INTELLIGENCE

Lunicore hjälper er att omvandla rådata till meningsfulla insikter för att stödja beslutsfattande. Vi använder BI-verktyg, som t.ex. Power BI, Looker eller Tableau, för att hjälpa er dra nytta av er data och utforska möjligheterna. Exempelvis:

 

  • Dashboards och rapporter: Skapa anpassade dashboards och rapporter för visualisering av nyckelindikatorer (KPI:er) och övriga prestandamätare.
  • Dataintegration: Integrera olika datakällor, t.ex. ERP, CRM, ATS och PLM, för att skapa en sammanhängande och konsoliderad datamodell i ett BI-verktyg.
  • Datakvalitet: Få hjälp att förbättra kvaliteten på företagets data och säkerställa dess tillförlitlighet för vidare analys och insikter om organisationen.
  • Prediktiv analys: Implementera modeller för att förutsäga framtida händelser och beslut baserat på tidigare data, t.ex. logistikproblem eller kostnadsökningar.
  • Operativ effektivitetsanalys: Analysera interna processer för att identifiera möjliga effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet