Digital & Technology

EMERGING TECHNOLOGY

Emerging Technology siktar på att ge er ett försprång och accelerera in er verksamhet i framtiden. Vårt team av studentkonsulter hjälper er att utforska era största möjligheter och utmaningar i verksamheten, för att sedan matcha dessa med eventuella tekniska lösningar, t.ex. Blockchain, NFT, generativ AI, Cloud och IoT.

TJÄNSTER – EMERGING TECHNOLOGY

Lunicore hjälper er att utforska och tillämpa Emerging Technology, alltså ny och framväxande teknologi. I rätt kontext och för tidigare olösta utmaningar kan ny teknik skapa stora konkurrensfördelar. Vi kan hjälpa till inom exempelvis:

 

  • IoT-strategi: Utveckla och integrera strategier för Internet of Things (IoT) för att optimera processer och datainsamling med hjälp av t.ex. sensorer.
  • Robotik och automatisering: Utforska robotteknik för att automatisera produktions- och logistikprocesser, för att minska fel och fördröjning.
  • Augmented Reality (AR): Implementera AR-lösningar för att förbättra och effektivisera anställdas utbildning och onboarding.
  • Virtual Reality (VR): Använd VR för att skapa realistiska produktvisualiseringar för ökat kundengagemang inom t.ex. e-handel och retail.
  • Cybersecurity med AI: Integrera AI-baserade lösningar för att förstärka företagets cybersäkerhet och möta upp ständigt växande och förändrade hot.

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet