Digital & Technology

WEBB, APP & SYSTEM

Utveckling av webbsidor, webb- och mobilappar, systemintegrationer och systemkartläggning, några exempel på sådant vi kan stötta er organisation med. Vårt team av studentkonsulter kan hjälpa till med antingen förstudier, proof-of-concept, eller fullständiga utvecklings- och implementationsprojekt.

TJÄNSTER – WEBB, APP & SYSTEM

Lunicore hjälper er att utveckla skräddarsydda lösningar inom bland annat webbutveckling, apputveckling och systemintegration. Vi hjälper er även digitalisera era processer och förbättra användarupplevelsen. Exempelvis:

 

  • Webbsida med CMS: Skapande av en responsiv webbsida för ert företag med ett användarvänligt Content Management System (CMS), t.ex. WordPress.
  • E-handelsplattform: Utveckling av en användarvänlig e-handelsplattformar med betalningsintegration, orderhantering och övriga nödvändiga integrationer.
  • CRM-system: Utveckling eller implementation av ett anpassat Customer Relationship Management-system för effektiv kundhantering och försäljning. 

  • Mobilapplikation: Utveckling av en mobilapp för iOS och/eller Android. Antingen helt skräddarsydd eller med hjälp av no-/low-code verktyg.

  • Systemkartläggning: Kartlägg alla era verktyg och system för att effektivisera processer, spara kostnader och vidareutveckla era affärssystem.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet