MARKETING & SALES

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Kommunikationsstrategier tydliggör och effektiviserar arbetsflöden och riktlinjer. Det hjälper er organisation att kommunicera enhetligt och i linje med ert varumärke, oavsett plattform. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att, i samråd med er, ta fram dessa strategier för en specifik kanal eller för hela företaget.

TJÄNSTER – KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Lunicore hjälper er att skapa effektiva och anpassade kommunikationsstrategier för att stötta era övergripande målsättningar. Det bidrar till ni vidareutvecklar ert starka varumärke och skapar meningsfulla relationer genom strategisk kommunikation. Exempel på konkreta projekt som vi kan hjälpa er med inkluderar:

 

  • Varumärkespositionering: Utveckla och implementera strategier för att tydligt definiera och stärka företagets varumärkesposition.
  • Marknadskommunikation: Skapa en samordnad kommunikationsstrategi över olika kanaler och plattformar för ökad effektivitet i marknadsavdelningen.
  • Kriskommunikation: Utveckla en strategi, resurser och arbetsordning för att hantera och kommunicera under svåra krissituationer, t.ex. dödsfall, olyckor, mm.
  • Digital marknadsföring: Optimering av digitala strategier för att öka online-närvaro, engagemang, varumärkeskännedom, leadsgenerering och försäljning.
  • Internkommunikation: Utvärdera och förbättra interna kommunikationsflöden för ökat samarbete och motivation inom organisationen.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet