MARKETING & SALES

PRISSTRATEGI

En prisstrategi säkerställer att ni tar vara på all potential som finns för att hämta hem försäljning och i slutändan maximera ert finansiella resultat. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att samla in och analysera nödvändig information, t.ex. från konkurrenter, kunder eller offentlig statistik.

TJÄNSTER – PRISSTRATEGI

Lunicore hjälper er att optimera prissättning för att maximera er lönsamhet och konkurrenskraft. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa kunder att balansera värde och kostnader genom strategisk prissättning. Exempel på konkreta projekt inom prisstrategi som vi kan hjälpa våra kunder med inkluderar:

 

  • Kostnadsanalys: Utvärdera och optimera produktions-, verksamhets-, och distributionskostnader för att vägleda er prissättningsstrategi.
  • Konkurrensanalys: Analysera konkurrenternas prissättning för att positionera ert företag på marknaden som ett prisvärt och kvalitativt alternativ.
  • Värdebaserad prissättning: Anpassa prissättningen baserat på kundens upplevda värde av produkten eller tjänsten, alternativt 
  • Segmenterad prissättning: Utveckla strategier för att differentiera priser baserat på olika kundsegment eller internationella marknader.
  • Prissättning vid produktlansering: Fastställ er prissättningsstrategi för nya produkter eller tjänster på marknaden, för att undvika att komma in på fel nivå.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet