MARKETING & SALES

TILLVÄXTSTRATEGI

Tillväxtstrategi hjälper er att hitta fokus i er försäljning, tillväxt och lönsamhet. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att samla in data, arbeta med desk research, genomföra enkäter, göra komplexa analyser och arbeta fram insikter och rekommendationer till er organisation.

TJÄNSTER – TILLVÄXTSTRATEGI

Lunicore hjälper er med att öka er långsiktiga tillväxt genom strategisk planering och implementering av strategin. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Marknadsexpansion: Identifiering av nya lämpliga marknader och stöttning för hög marknadspenetration och nya marknader för att öka företagets närvaro.
  • Optimering av produktportfölj: Utvärdering och anpassning av produktutbudet efter marknadsefterfrågan för att maximera lönsamhet och tillväxt.
  • Digital transformation: Implementering av digitala lösningar för att förbättra effektivitet och kundupplevelse.
  • Partnerskapsutveckling: Identifiering och etablering av strategiska partnerskap för ömsesidig tillväxt, t.ex. joint ventures, uppköp/fusion.
  • Innovationsstrategi: Utveckling av en innovativ strategi för att hålla företaget konkurrenskraftigt med nya innovationer.
  • Kundnöjdhet och lojalitetsprogram: Design och implementering av program för att öka kundnöjdheten och skapa långsiktiga relationer.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet