MARKETING & SALES

VARUMÄRKESSTRATEGI

Varumärkesstrategi ger er organisation kontinuitet, varumärkeskännedom och i slutändan troligen fler affärer genom ett väletablerat varumärke. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att skapa strategier, innehåll, och flöden för att på både lång- och kort sikt vidareutveckla och stärka ert varumärke. 

TJÄNSTER – VARUMÄRKESSTRATEGI

Lunicore hjälper er med att skapa starka och differentierade varumärken genom strategisk planering och kommunikation. Exempel på projekt vi kan hjälpa er med:

 

  • Varumärkespositionering: Utveckling och implementering av en bra och tydlig positionering för att differentiera varumärket på marknaden.
  • Varumärkesidentitet: Utformning och/eller revidering av en enhetlig varumärkesidentitet, inklusive logotyp, färger, typsnitt och grafiskt material.
  • Varumärkeskommunikation: Utveckling av en effektiv kommunikationsstrategi för att nå ut till målgruppen och bygga varumärkesengagemang.
  • Varumärkeslojalitet: Utveckling av ett lojalitetsprogram och andra initiativ för att öka kundlojalitet och skapa starka kundrelationer.
  • Digital varumärkesstrategi: Anpassning och optimering av varumärkesstrategin för digitala plattformar och onlinenärvaro på sociala medier.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet