PEOPLE & ORGANIZATION

EMPLOYER BRANDING

Employer Branding bidrar till god och hållbar tillgång till talanger, som accelererar er verksamhet och på sikt gör er mer lönsamma. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att utveckla strategi och implementation av alltifrån rekryteringsstrategier och mångfald & inkludering, till evenemangs- och mässdeltaganden.

TJÄNSTER – EMPLOYER BRANDING

Lunicore hjälper er med employer branding fokuserat på att stärka och positionera ert arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla talanger på arbetsmarknaden. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Varumärkesanalys: Utvärdering och förbättring av arbetsgivarvarumärket för att sticka ut som attraktiv arbetsgivare, särskilt för yngre talanger och studenter.
  • Rekryteringstrategi: Utveckling av strategier för att attrahera och rekrytera högkvalificerade talanger, särskilt med inriktningar på nyexaminerade.
  • Mångfald och inkludering: Utveckling av initiativ för att främja mångfald och inkludering inom organisationen, t.ex. lönekartläggningar eller utbildningar.
  • Utbildning och utveckling: Utformning av program för kontinuerlig utbildning och utveckling för att stötta anställdas personliga utveckling och tillväxt.
  • Evenemang och mässdeltagande: Planering och genomförande av deltagande i evenemang och mässor för att öka synligheten som arbetsgivare.
  • Ambassadörprogram: Utformning av och stöd för program där anställda agerar som ambassadörer för företaget och rekommenderar kandidater att ansöka.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet