PEOPLE & ORGANIZATION

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändringsledning är ett komplext område där inget bör lämnas till slumpen. Få stöttning i organisationen igenom både mindre och större organisationsförändringar. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att leda, kommunicera och vägleda er organisation genom förändringar inom t.ex. teknik, omorganisation, mm.

TJÄNSTER – FÖRÄNDRINGSLEDNING

Lunicore hjälper er med förändringsledning som fokuserar på att stötta organisationer genom strategisk planering och genomförande av förändringsinitiativ för att säkerställa en smidig övergång och hållbara resultat. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Förändringsstrategi: Utveckling av en tydlig strategi och vision för förändringen.
  • Kommunikationsplan: Utveckling av en effektiv kommunikationsplan för att informera och engagera anställda under förändringsprocessen.
  • Organisationsstruktur: Planering och genomförande av en omstrukturering för att optimera organisationsstrukturen på både lång och kort sikt.
  • Teknisk förändring: Hantering av övergång till nya digitala verktyg och system för ökad effektivitet, där det finns utbildnings- och stödbehov hos anställda.
  • Utbildning och stöd: Utveckling av utbildningsprogram för att stötta anställda och bygga kompetenser som stöder förändringsprocessen.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet