PEOPLE & ORGANIZATION

HÅLLBARHET & CSRD

Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin och är på allas agenda. I synnerhet med ökade rapportertingskrav, t.ex. med anledning av CSRD-regelverket. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att uppnå efterlevnad, kartlägga miljöpåverkan och Co2-utsläpp, säkerställa etiska leverantörskedjor och mycket mer.

TJÄNSTER – HÅLLBARHET & CSRD

Lunicore hjälper er med hållbarhet och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och vi fokuserar just nu på att hjälpa företag att implementera och rapportera sina hållbarhetsinitiativ i enlighet med regler och krav för ökad transparens. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med: 

 

  • CSRD-efterlevnad och implementering: Stöd för att anpassa och implementera företagets rapporteringssystem till CSRD-kraven.
  • Hållbarhetsrapportering och målsättningar: Utveckling av hållbarhetsrapporter och upprättande av tydliga mål för företagets hållbarhetsprestanda.
  • Miljöpåverkan och koldioxidredovisning: Analys och rapportering av företagets miljöpåverkan, inklusive koldioxidutsläpp (Co2-kartläggningar).
  • Program för socialt ansvarstagande: Utveckling och genomförande av program för att främja socialt ansvarstagande inom och utanför organisationen.
  • Etisk leverantörskedja: Utvärdering och förbättring av leverantörskedjan för att säkerställa etiskt och hållbart agerande i alla led.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet