PEOPLE & ORGANIZATION

PROCESSOPTIMERING

Processoptimering ger er möjligheten att öka produktiviteten och effektiviteten inom er verksamhet, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar och förbättrad prestanda. Vårt team av studentkonsulter kan hjälpa er att analysera och utforma affärsprocesser, och utveckla lösningar för att optimera era processer.

TJÄNSTER – PROCESSOPTIMERING

Lunicore hjälper er med processoptimering som fokuserar på att identifiera och effektivisera affärsprocesser för ökad produktivitet och kostnadseffektivitet. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Processkartläggning och analys: Genomgång och kartläggning av befintliga processer för att identifiera ineffektiviteter och se över optimeringar.
  • Automatisering av rutinuppgifter: Implementering av automatiseringslösningar för att minska manuellt arbete och öka hastigheten.
  • Kvalitetssäkring och förbättring: Utveckling av strategier för kvalitetssäkring och kontinuerlig, iterativ förbättring av processer i organisationen.
  • Digital transformation: Framtagning av en strategi för att digitalisera och modernisera arbetsflöden och system, för att på så sätt spara tid och resurser.
  • Personalutbildning: Utveckling och implementering av utbildningsprogram för att förbättra kompetenser och anpassa personalen till nya processer.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet