STRATEGY & OPERATIONS

Benchmarking

Benchmarking är ett viktigt verktyg för att “ta pulsen” på marknaden, förstå sin omvärld och kunna agera på viktig information. Våra studentkonsulter hjälper er att ta fram viktig data, gräva djupare i informationen och analysera fram insikter som ni sedan kan agera på i verksamheten.

TJÄNSTER – BENCHMARKING

Lunicore hjälper er att jämföra och analysera prestation, process och resultat med branschstandarder för att identifiera best practice och förbättringsområden. Vi hjälper företag att öka sin konkurrenskraft och effektivitet genom att erbjuda objektiva jämförelser och strategiska rekommendationer. Exempel på konkreta benchmarking-projekt som vi kan hjälpa våra kunder med inkluderar:

 

  • Operationell effektivitet: Jämförelse av företagets operativa processer med branschstandarder för att identifiera effektivitetsförbättringar.
  • Kostnader: Analysera kostnader för att hitta möjligheter till kostnadsbesparing.
  • Innovation: Jämföra innovationsstrategi och resultat med best practice.
  • Kundupplevelse: Utvärdera kundupplevelsen och identifiera förbättringsområden.
  • Arbetsmiljö: Jämförelse av arbetsmiljö och engagemang mot standarder.
  • Teknisk mognad: Analysera teknisk mognad jämfört med best practice.
  • Marknadsstrategi: Utvärdera strategier för att identifiera konkurrensfördelar.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet