STRATEGY & OPERATIONS

Go-To-Market StrategI

Go-to-market strategi möjliggör en planerad entré på en ny marknad, t.ex. inom en ny produkt- eller tjänstekategori alternativt i ett nytt land. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er i utvecklingen av er GTM-strategi, ta fram nödvändig information för beslutsfattande och hitta bästa möjliga väg in på marknaden.

TJÄNSTER – GO-TO-MARKET STRATEGI

Lunicore hjälper er att inom go-to-market (GTM) strategi fokusera på att effektivt lansera och marknadsföra produkter eller tjänster för att maximera framgång på nya marknader. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Marknadsanalys: Djupgående analys av marknadstrender, marknadspotential och tydlig definition av målgrupper för bättre målriktad marknadsföring.
  • Produktlansering: Planering och genomförande av en effektiv lanseringsstrategi för nya produkter eller tjänster, med nya marknadens karaktärsdrag i åtanke.
  • Prissättningsstrategi: Utveckling av en konkurrenskraftig prissättningsstrategi för att optimera intäkterna och vinna marknadsandelar snabbt och effektivt.
  • Kanalstrategi: Nyskapande, utveckling, och optimering av försäljnings- och marknadsföringskanaler för att nå kunderna på mest effektiva sätt.
  • Marknadspositionering: Skapande av en differentierad position på marknaden för att sticka ut bland konkurrenterna och ta ledningen på nya marknader.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet