STRATEGY & OPERATIONS

Kundinsikter

Kundinsikter utformar och informerar stora delar av strategierna ett företag behöver. Med insikter direkt från era kunder, kan ni utforma bättre erbjudanden och anpassad marknadsföring. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er i t.ex. workshops, fokusgrupper, djupintervjuer, enkätundersökningar och desk research.

TJÄNSTER – KUNDINSIKTER

Lunicore hjälper er att analysera och förstå kunders beteenden och preferenser för att optimera affärsmässiga beslut och förbättra kundupplevelsen. Exempel på projekt vi kan hjälpa våra kunder med:

 

  • Kundundersökningar: Genomförande och analys av kundundersökningar för att få insikter om kundnöjdhet och förbättringsområden.
  • Kundsegmentering: Identifiering och segmentering av kundgrupper baserat på beteendemönster, köphistorik, psykografisk profil och övriga preferenser.
  • CX (kundupplevelse) design: Utveckling av strategier för att skapa en överlägsen kundupplevelse genom design och interaktionsanalys.
  • Kundanalys för produktutveckling: Användning av kundinsikter för att informera produktutvecklingsbeslut och innovation.
  • Lönsamhetsanalys per kundsegment: Analys av kundsegmentens lönsamhet för att optimera resursallokering och marknadsstrategier.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet