Om Lunicore

Året var 2002, när två studenter såg sig omkring i den skånska regionen. Inspirerade av Lunds universitets anrika innovationsförmåga, med uppfinningar som ultraljudsdiagnostik och Bluetooth-tekniken i ryggen, bestämde de sig för att också lämna ett avtryck efter sig. Detta blev grunden för Lunicore.

Lunicore – Vårt företag

 

Lunicore är ett aktiebolag som drivs av studenter med Lunds universitet som majoritetsägare. Med en omsättning på cirka 4-6 miljoner kronor är vi ett blomstrande och framgångsrikt företag som drivs av en gemensam värdegrund: drivkraft, professionalism och innovativt tänkande. Dessa värderingar vägleder allt vi gör och gör det möjligt för oss att konsekvent leverera högkvalitativa konsulttjänster till våra kunder.

Vårt team består av 60 mycket skickliga och motiverade medarbetare, med en mångfald av utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Denna mångfald gör att vi kan närma oss problem och utmaningar från flera vinklar, vilket främjar en kultur av innovation och kontinuerlig utveckling. Tack för att du överväger Lunicore som din konsultpartner. Vi ser fram emot att arbeta med er och nå era mål.

Affärsidé

Lunicores affärsidé är att erbjuda företag och organisationer i Skåne kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster utförda av studenter vid Lunds universitet.

Vision

Lunicores vision är att expandera verksamheten och fortlöpande engagera allt fler studenter och discipliner till allt fler företag och andra organisationer i hela Skåne. Vi är den främsta katalysatorn till framtiden. För studenter som vill mer.

Mission

Lunicores mission är att vara en länk mellan studenter vid LU, näringsliv och offentlig verksamhet i Skåne, samt bidra till nytänkande i företag och organisationer. Vi ger studenter verktyg och mod att odla sina framtidsambitioner, genom värdeskapande samarbeten med Södra Sveriges näringsliv.

Värdeord

Lunicore har tre värdeord som genomsyrar allt vi gör och hur vi arbetar.

1) Driv – Vi älskar utmaningar, vi är nyfikna och älskar med höga men realistiska mål.
2) Professionalism – Vi kommunicerar tydligt, med hög transparens och levererar som utlovat.
3) Nytänkande – Vi är entreprenöriella, initiativrika och ser hellre möjligheter än hinder.

“För inte allt för länge sedan, i hjärtat av ett akademiskt blomstrande Lund, bestämde sig två studenter för att göra något nytänkande.”

Grundat 2002 – Vår historia

 

Från att Lunicore startades var idén att det skulle vara ett initiativ av studenter, för studenter. Det var då ett fåtal personer på Ekonomihögskolan i Lund som skapade Lunicore som en ekonomisk förening, med grundtanken att erbjuda sina egna kompetenser till näringslivet och att komplettera universitetets olika utbildningar på ett praktiskt plan.

Lunicore, vars namn egentligen kommer från “Lund UNIversity COmpetence by REquest”, drevs då helt ideellt av ett litet team som huvudsakligen bestod av studenter från ekonomiprogrammet.

Sedan starten 2002 har det hänt otroligt mycket i verksamheten, inte minst den bolagisering som skedde 2009, då LU Holding AB valde att bli huvudägare, med 90%, och Lunicore omvandlades till ett aktiebolag.

Generationer av människor har styrt, drivit och utvecklat verksamheten genom åren och tack vare alla deras ansträngningar har Lunicore nu nått en storlek på över 60 anställda, representerande mer än 30 olika utbildningsbakgrunder och en årlig omsättning på över 4,2 miljoner kronor.

Det är fascinerande att en organisation, trots en konstant omsättning av individer, kan expandera på ett sådant sätt och samtidigt behålla sin kärna. För på något otroligt sätt har Lunicore stått stadigt på en grund som representerar både hjärtat i den interna organisationen och kvaliteten på den externa leveransen, under alla dessa år. Men anledningen till detta är enkel: det är människorna i organisationen som hela tiden har levererat, har velat lära sig och stötta varandra och samtidigt haft viljan att alltid ställa upp för organisationens bästa. Att lämna en fungerande och välorganiserad verksamhet till de som kommer efter har varit en drivkraft för många av våra representanter, vilket har gynnat Lunicore mycket väl genom åren.