Strategisk kommunikation: Employer branding

Strategisk kommunikation: Employer branding

Hur kan livsmedelkoncernen Atria stärka sitt employer brand mot studenter? Utmaning Hjälpa Atria att attrahera och rekrytera duktiga studenter.  Lösning Lunicore arbetade tillsammans med Atria fram nya interna perspektiv på företagets arbetsgivarvarumärke och hur...
Strategisk kommunikation: Extern kommunikationsplan

Strategisk kommunikation: Extern kommunikationsplan

Hur ska ZetaDisplay anpassa sin externa kommunikation efter sin expansionsfas? Utmaning Hjälpa ZetaDisplay med deras externa kommunikation i samband med företagets expansion. Lösning Bistå ZetaDisplay med riktlinjer för hur företagets externa kommunikation bör skötas...
Visuell kommunikation: Grafisk profil

Visuell kommunikation: Grafisk profil

Hur kan aluminiumfluorid-företaget Alufluor uppdatera sin visuella kommunikation? Utmaning Göra Alufluors visuella kommunikation mindre utdaterad och mer enhetlig.  Lösning Ta fram ett nytt grafiskt uttryck till Alufluors interna och externa varumärke. ...
Webbdesign: Förnya och förenkla hemsida

Webbdesign: Förnya och förenkla hemsida

“Hur kan cTraps WordPress-hemsida förnyas och göras mer modern samt användarvänlig?” Utmaning Göra cTraps WordPress-hemsida mer modern och användarvänlig.  Lösning Hemsidans design uppdaterades och det textmässiga innehållet omformulerades för att förenkla...
Teknik: Designkoncept för dispensers

Teknik: Designkoncept för dispensers

“Hur kan vår kund, en produktutvecklare inom livsmedelsbranschen, erbjuda sina kunder en dispenser som ska vara ännu mer tilltalande både vad gäller design och funktionalitet?” Utmaning Hjälpa vår kund att tänka nytänkande i deras arbete med att utforma...