Analytics: Datadriven preferensanalys

Publicerad: 2021-10-30

Hur kan vår kund, ett marknadsledande fastighetsbolag, fatta väl grundade beslut kring framtida byggnationer av bostäder?

Utmaning

Att hjälpa fastighetsbolaget Sölvesborgshem ta fram beslutsstöd inför nyproduktion av bostäder, baserat på den kunddata som finns i bolagets register.

Lösning

Lunicore utförde en preferensanalys över den effektiva efterfrågan av hyresrätter i Sölvesborg för att nå djupare insikter kring kundbeteende.

Resultat

Konsultteamet identifierade, utifrån kundens egna data, tydliga mönster kring kundpreferenser kopplade till omsättningshastigheten och tomhetsgraden av hyresrätterna.

“Att bättre förstå våra kunders preferenser inklusive pris är mycket viktigt för oss, och vi har mycket kvar att lära. Kundundersökningar är naturligtvis en väg, men för oss har det varit spännande att se också vad kunderna gör, inte bara vad de säger. Lunicores statistiska preferensanalys har med hög statistisk kvalitet gett oss stora insikter om våra kunders verkliga preferenser. Det kan innebära att våra nyproduktionsprojekt får en högre lönsamhet, men också att fler kan ha råd med dem, eftersom vi kan kalibrera våra hyror bättre.”