Apputveckling: iOS- och androidapplikation

Hur kan vår kund utforma sina appar för att uppfylla sin affärsidé: att digitalt koordinera många människor i samma koreografi?

Utmaning

Förse kunden med en iOS- och en androidapplikation för användare, en iOS-applikation för administratörer samt en backend-lösning som möjliggör kundens affärsidé.

Lösning

Lunicore utförde en förstudie där kundens kravspecifikation användes som grund för utvecklingen, där ett grundkrav var att systemet ska kunna hantera ett stort antal jämlöpande anslutningar. Sedan utvecklade vi enligt förstudien.

Resultat

Två applikationer till AppStore (iPhone och iPad) och en till Google Play samt en Node-backend.