Länsstyrelsen i Jönköping – En framgångsrik transformation till ett hållbart ledarskap och stärkt arbetsgivarförmåga

Bakgrund

Länsstyrelsen i Jönköping Län är en mindre myndighet, som ville vidareutveckla sin arbetsgivarförmåga och hållbarheten i ledarskapet. Efter pandemin ökade arbetsbelastningen, särskilt bland cheferna, vilket resulterade i en förändrad och splittrad arbetsvardag. Länsstyrelsen i Jönköpings län inledde ett samarbete med Lunicore under våren 2023. Lunicores uppdrag var att hjälpa myndigheten att stärka arbetsgivarförmågan och utveckla ett hållbart ledarskap.

“Mycket trevlig och professionell kommunikation. Superbra uppfattat vad vi behövde för hjälp, det var inte ett helt givet uppdrag!”

Annika Skrikas, HR- och ekonomichef

Länsstyrelsen i Jönköpings Län

Målsättning

Målet var att genomföra en enkätstudie, arrangera fokusgrupper och analysera tidigare dokumentation för att identifiera utvecklingsområden och ge rekommendationer för att vidareutveckla arbetsgivarförmågan samt främja coachande och hållbart ledarskap. Utmaningarna inkluderade en ökad arbetsbelastning för cheferna, brist på en integrerad chefsroll i vardagen samt önskemål av att skapa mer hållbara och tillgängliga ledare.

Tillvägagångssätt

Lunicore genomförde en strukturerad process med tre huvudsteg: enkätstudie, fokusgrupper och analys. Enkätstudien involverade både chefer och medarbetare för att få en bred förståelse för situationen. Fokusgrupperna fördjupade insikterna och ledde till handlingsbara rekommendationer. Enkätsvaren gav insikter om arbetsmiljö, ledarskap och utmaningar. Fokusgrupperna gav djupare perspektiv och exempel på problemområden och möjliga lösningar.

“Väldigt nöjd med resultatet av samarbetet med Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Vi navigerade digitala och post-pandemiska utmaningar, identifierade sätt att förbättra kommunikationen och etablerade ett motståndskraftigt och sammanhållet förhållningssätt till ledarskapet. Tacksam för de gemensamma ansträngningarna som gjorde samarbetet framgångsrikt!”

Emelie Westall Lundqvist, Managementkonsult

Lunicore Student Consulting

Resultat

Resultatet gav förutsättningar för ökad medvetenhet om chefsrollen, förbättrade arbetsvillkor och ökad förmåga att hantera arbetsbelastningen. Ledarna gavs verktyg för att bli mer coachande och närvarande, vilket gav möjligheter till ökat engagemang från medarbetare. Länsstyrelsen i Jönköpings län fick med sig specifika rekommendationer och ett förslag till handlingsplan baserade på rekommendationerna.

“Vi är väldigt nöjda och glada över det fina samarbetet vi haft och framförallt det goda resultatet vårt konsultteam har kunnat leverera till Länsstyrelsen i Jönköpings Län.”

Dante Grassi, VD (2022-2024)

Lunicore Student Consulting