Marknad: marknadsanalys och lanseringsstrategi

Publicerad: 2021-12-29

“Vilka möjligheter och utmaningar bör AI-företaget United Robots ta i beaktning vid en potentiell expansion på den danska, norska, tyska och brittiska marknaden?”

Utmaning

Kartlägga vilken/vilka marknader som är intressanta för United Robots för en potentiell expandering.

Lösning

I syfte att undersöka marknadspotentialen genomfördes en marknads- och konkurrensanalys med fokus på positionering, strategi och tjänsteutbud. Sedan identifierats även hinder kopplade till juridiska politiska och sociala faktorer, för att kunna förutspå risker.

Resultat

Lunicore levererade en rapport till United Robots med en sammanställning av marknadskartläggningen samt en övergripande lanserings- och marknadsstrategi. Den innehöll rekommendationer kring hur de bör penetrera den mest intressanta marknaden och inta den mest effektiva positioneringen.