Operativ utveckling: Processintegreringsanalys

Publicerad: 2021-12-29

“Hur kan tandvårdsföretaget Kulzer öka sin produktivitet genom att erbjuda sina kunder helhetslösningar och samtidigt skapa förutsättningar för en mer långsiktig, relationsbaserad försäljning?”

Utmaning

Öka Kulzers möjlighet att erbjuda produktivitetsökande helhetslösningar till sina kunder och på så sätt samtidigt skapa förutsättningar för en mer relationsbaserad försäljning och långsiktiga relationer.

Lösning

Med hjälp av intervjuer med såväl interna som externa parter genomfördes både en nulägesundersökning av verksamheten och en kundundersökning. Detta i syfte att öka förståelsen av nuvarande processer, behovet av mer integrerade processer samt integrationsmöjlighet i förhållande till kundernas processer. 

Resultat

Lunicore levererade en rapport och höll en workshop med Kulzer. Både rapporten och workshopen grundade sig i sammanställningar av det material som erhållits från intervjuerna, rekommendationer och förslag på hur de nya processerna ska etableras i verksamheten. Dessutom levererades en produktifiering av det erbjudande som processintegreringen skulle innebära. 

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet