Hur ska ZetaDisplay anpassa sin externa kommunikation efter sin expansionsfas?

Utmaning

Hjälpa ZetaDisplay med deras externa kommunikation i samband med företagets expansion.

Lösning

Bistå ZetaDisplay med riktlinjer för hur företagets externa kommunikation bör skötas tillsammans med en rollbeskrivning för en kommunikationsansvarig. 

Resultat

Lunicore levererade en kommunikationsstrategi som en nyanställd kommunikationsansvarig ska kunna använda i sitt arbete. Strategin innehöll bland annat: målsättningar, positionering, val av kanaler, frekvens och en action-plan. Utöver detta utformades en kompetensprofil med egenskaper denna ansvarig bör besitta inför ZetaDisplays rekrytering.