Systemkartläggning: Kartläggning av IT-system

Hur minskar ett företag sitt administrativa genom att se över sina IT-system?

Utmaning

Ett moget företag i energisektorn har flertalet redundanta IT-system vilka har lett till en ineffektiv IT-infrastruktur som kräver en stor mängd administrativt arbete.

Lösning

En systemkartläggning utfördes i syfte att skapa en förståelse för informationsflödena mellan system och för att identifiera möjliga förbättringar.

Resultat

Vi levererade en utförlig presentation som kartlagde företags IT-infrastruktur ur flera dimensioner, utöver kartläggningen presenterades rekommenderade optimeringsförbättringar som genom att ta bort de redundanta systemen skulle innebära en besparing på 978 000 kr/år (utan att ta den administrativa besparingen i tid i beaktning). Företaget arbetar idag med att implementera rekommendationen.

Hur minskar ett företag sitt administrativa genom att se över sina IT-system?