Systemutveckling: Digital compliance tracking system

Hur kan Thule minska administrativt arbete och förbättra det system som används för att introducera nya medarbetare?

Utmaning

Ta fram ett IT-system som minskar det administrativa arbetet för att avlasta HR-avdelningen och underlätta introduktionsprocesser med nya medarbetare.

Lösning

En kravspecifikation skapades utefter HR-avdelningens önskemål och ett system utvecklades i Ruby on Rails.

Resultat

Lunicore leverade ett system som tillåter HR-avdelningen att både tilldela kurser och läsmaterial samt snabbt analysera nuläget för att kunna tillsätta punktinsatser där så krävs.