Teknik: Designkoncept för dispensers

“Hur kan vår kund, en produktutvecklare inom livsmedelsbranschen, erbjuda sina kunder en dispenser som ska vara ännu mer tilltalande både vad gäller design och funktionalitet?”

Utmaning

Hjälpa vår kund att tänka nytänkande i deras arbete med att utforma nya dispensers inom livsmedelsbranschen.

Lösning

Under en inledande workshop sammanställde konsultteamet ihop med kunden en initial kravlista. Utifrån denna kravlista gjordes en benchmarking av konkurrerande produkter för att undersöka vad som redan fanns på marknaden. Sedan genererades idéer och olika koncept på dispensers togs fram. Koncepten utvärderades utifrån kravlistan och ett kostnadsperspektiv. I mitten av idégenereringen genomfördes även en intern workshop på Lunicore för att få ännu fler perspektiv på projektet. Slutligen valde konsultteamet tillsammans med kunden de koncept som ansågs mest intressanta. På dessa gjordes sedan visualiseringar och kostnadsberäkningar.

Resultat

Lunicore levererade en rapport innehållandes beskrivningar och visualiseringar av de koncept som ansågs bäst. För varje koncept inkluderades en kostnadsanalys. Utöver detta gavs även en rekommendation om vilket som borde vara nästa steg i utvecklingsprocessen.