Visuell kommunikation: Grafisk profil

Hur kan aluminiumfluorid-företaget Alufluor uppdatera sin visuella kommunikation?

Utmaning

Göra Alufluors visuella kommunikation mindre utdaterad och mer enhetlig. 

Lösning

Ta fram ett nytt grafiskt uttryck till Alufluors interna och externa varumärke. 

Resultat

Lunicore skapade en grafisk profil bestående av en ny logotyp, profilfärger, typsnitt, mallar i Office-programmen, e-mail signaturer tillsammans med ett styrdokument för hur dessa ska användas.