Webbdesign: Förnya och förenkla hemsida

“Hur kan cTraps WordPress-hemsida förnyas och göras mer modern samt användarvänlig?”

Utmaning

Göra cTraps WordPress-hemsida mer modern och användarvänlig. 

Lösning

Hemsidans design uppdaterades och det textmässiga innehållet omformulerades för att förenkla förklaringen av cTraps avancerade produkt.

Resultat

Lunicore levererade en enkel, modern sida som dessutom var mer anpassad till sökmotorernas krav. En hemsida som var enklare att hitta och förstå kunde bättre bidra till ökad kännedom om cTraps produkt och varumärke.