Vikten av att anpassa sig efter teknologiska trender – Möt Albin!

Publicerad: 2022-05-30

Hej Albin! Kan du presentera dig själv lite kort?

Hej! Mitt namn Albin Olsson Glad, 24 år gammal, och kommer från Helsingborg. Jag är en sprallig och energisk grabb som på min fria tid spelar padel, är ute med kompisar i löpspåret (men också hemma i soffan spelandes playstation). 

Vad är ditt bästa knep för en lyckad AW?

Smyg in en klassisk schlagerlåt var tjugonde minut. Efter ett tag kommer även de tröttaste dansfötterna igång! 

Vad pluggar du på Lunds universitet och vad innebär din utbildning?

Jag är inne på min sista termin på det Systemvetenskapliga Kandidatprogrammet vilket innebär att jag strax kan kalla mig för en färdigexad IT-generalist som kan lite om väldigt mycket! I vår utbildning får vi dels ta del av den mer praktiska biten som berör IT och teknik i form av programmering, databashantering och systemplanering. Den andra halvan är mer fokuserad på organisation, ekonomi och ledarskap. Målet är att förstå, förklara och förbättra informationssystem och verksamheterna runt om dem. 

Vad fick dig att söka tjänsten som affärsområdeschef? 

Jag var tidig intresserad av olika typer av teknologier, programspråk och fascinerad av hur man kunde skapa så coola saker genom att skriva kod. Redan sedan studenten har jag därför strävat i att få ta del av lära mig så mycket jag bara kunde inom olika olika tekniska områden på olika arbetsplatser kombinerat med mina studier. Däremot är det enkelt att hamna väldigt mycket framför datorn och fokuserad på tekniken och lite mindre på management-delen och att få arbeta ute bland folk, vilket mitt sociala jag älskar.

Hur ser du på din roll som affärsområdeschef IT?

Som affärsområdeschef för IT försöker jag se till att arbetet mellan kunder och konsulter sker så sömlöst som möjligt. Jag arbetar mycket med kundkontakt, behovsidentifiering, projektformulering och slutligen att tillsätta våra fantastiska konsulter i projekt. Min nyckeln för att få pusslet att gå ihop är att på en kontinuerlig basis ha en god relation och kommunikation med alla berörda parter. 

Vilka möjligheter och behov ser du med Affärsområdet IT  på Lunicore?

IT är generellt ett område som hela tiden växer i takt med nya innovationer, vilket leder till att det kan kännas som ett heltidsarbete i sig för att hänga med i svängarna. Det behov jag ser hos många företag är framförallt att få en tydlig bild över vad det faktiskt är som behöver fokuseras på rent för att uppnå de mål man förväntar sig. Ibland kan det vara svårt i havet av olika teknologier, system och programspråk att specificera “Vad exakt är det vi behöver göra för att nå dit?”. Utifrån det ser jag en väldigt god möjlighet att kunna bidra med skarp och frisk kunskap genom våra drivna konsulter som både kan ge värdefull input i såväl strategiska som praktiska steg i processerna som krävs för att uppnå det resultat man verkligen önskar.