Atria Sweden – Livsmedelkoncernen Atria stärkte sitt employer brand mot studenter och unga talanger

Bakgrund

Atria, en ledande livsmedelkoncern, stod inför utmaningen att attrahera och rekrytera kompetenta studenter till sina olika verksamhetsområden. För att lösa denna utmaning kontaktade de Lunicore, med mål att stärka sitt employer brand och optimera sitt budskap mot unga talanger.

 

Målsättning

Projektets övergripande mål var att utveckla och implementera en strategi för employer branding som skulle göra Atria till en mer attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare, särskilt studenter. Målet var att leverera en konkret plan för en workshop och sedan genomföra den i samarbete med Atria för att definiera de bästa tillvägagångssätten för att nå målet.

 

Tillvägagångssätt

Lunicore och Atria samarbetade för att omdefiniera Atrias arbetsgivarvarumärke och strategi för att attrahera studenter. Med en grundlig extern analys och benchmarking mot konkurrenter identifierades styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter. 

 

Resultat

Lunicore framställde och ledde en inspirerande workshop där Atria och Lunicore tillsammans formade en strategi för att stärka Atrias employer brand mot studenter. Genom ökad förståelse för målgruppen och konkurrentanalysen, kunde Atria ta konkreta steg för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för unga talanger.