Atria Sweden – Hur kan livsmedelkoncernen Atria stärka sitt employer brand mot studenter?

Publicerad: 2023-10-29

Hur kan livsmedelkoncernen Atria stärka sitt employer brand mot studenter?

Utmaning
Hjälpa Atria att attrahera och rekrytera duktiga studenter.

Lösning
Lunicore arbetade tillsammans med Atria fram nya interna perspektiv på företagets arbetsgivarvarumärke och hur detta bör spridas.

Resultat
Lunicore ledde en inspirerade workshop tillsammans med Atrias ledningsgrupp där parterna tillsammans definierade hur Atria bör sprida sitt varumärke, vilka kanaler som bör användas samt vilka aktiviteter som bör genomföras.