Konsulttjänster

Lunicore – Lunds universitets studentdrivna konsultbolag, erbjuder konsulttjänster inom Strategy & Operations, Digital & Technology, Marketing & Sales och People & Organization för att hjälpa våra kunder att uppnå sina målsättningar. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja din organisation.

Strategy & Operations

Market Research

Gathering information about the market, competitors, and customer preferences to drive strategic decision-making.

Benchmarking

Comparing performance against industry standards to identify improvement areas and enhance performance.

Go-To-Market Strategy

Developing a comprehensive plan to successfully launch products or services into and existing or new market.

Customer Insights

Analyzing data to gain a deep understanding of customer behavior and preferences, enabling targeted marketing.

Cost Transformation

Optimizing cost structures and processes to improve efficiency, reduce expenses, and enhance profitability.

Digital & Technology

Advanced Analytics & AI

Leveraging advanced analytics and AI to derive valuable insights, and make data-driven decisions.

Business Intelligence

Gathering, analyzing, and visualizing data to provide insights and support strategic decision-making.

Emerging Technology

Exploring and adopting cutting-edge technologies and innovations to drive digital transformation.

Marketing Analytics

Applying data analysis to measure, track, and optimize marketing and strategies, enabling informed decisions.

Webb, App, & Systems

Providing development of web and mobile apps and systems to enhance UX and achieve business objectives.

Marketing & Sales

Audience Research

Gathering insights on target audiences to understand their preferences, behaviors, and needs for effective sales.

Brand Strategy

Developing a strategy to establish and communicate a brand’s unique identity, values, and positioning.

Communication Strategy

Creating a strategic approach to effectively communicate with target audiences through channels and messaging.

Sales & Growth Strategy

Developing a plan to drive sales and growth through targeted marketing, customer acquisition, and retention.

Pricing & Revenue

Evaluating and optimizing pricing models and revenue streams to maximize profitability and sales.

People & Organization

Change & Implementation

Supporting organizations in successful change initiatives, ensuring smooth transitions and effective adoption.

Process Optimization

Evaluating and streamlining business processes to enhance efficiency and improve productivity.

Diversity, Equity & Inclusion

Fostering an inclusive and equitable work environment by developing strategies, policies, and programs.

Employer Branding

Implementing strategies to build an employer brand, attract top talent, and enhance engagement.

CSR & Sustainability

Advising on CSR initiatives and sustainability practices, helping you align with CSR and ESG best practices.

Ett urval av våra 300+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

VAD KAN VI HJÄLPA ER ATT UPPNÅ?

Kontakta Sveriges ledande studentkonsultbolag och definiera er framtid tillsammans med Lunicore. Skicka en offertförfrågan, så återkopplar vi så fort som möjligt.

Få Lunicore Featured Insights

Featured Insights är våra senaste insikter om de mest affärskritiska frågorna som företagsledare ställs inför idag. Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev och få färska insikter från några av Sveriges främsta studenter om framtidens frågeställningar.

Du har nu prenumererat!