Konsulttjänster

Lunicore – Lunds universitets studentdrivna konsultbolag, erbjuder konsulttjänster inom Strategy & Insights, Digital & Technology, Marketing & Sales och People & Organization för att hjälpa våra kunder att uppnå sina målsättningar. Kontakta oss för att utforska hur vi kan stötta er organisation.

Strategy & Insights

Marknadsanalys

Samla information om marknaden, konkurrenter och kunders preferenser för att driva strategiskt arbete.

Benchmarking

Jämför er mot konkurrenter och industristandarder för att identifiera områden att förbättra och optimera.

Go-to-market strategi

Utveckla en strategi för att framgångsrikt lansera produkter eller tjänster på en ny/befintlig marknad.

Kundinsikter

Analysera kunddata för att få en djupare förståelse för kundernas beteenden och preferenser.

Digital & Technology

Avancerad Analys & AI

Använd avancerad analys, AI och maskininlärning för att få värdefulla insikter och fatta datadrivna beslut.

Business Intelligence

Samla in, analysera och visualisera data för att ge insikter och stödja strategiskt beslutsfattande.

Emerging Technology

Utforska och tillämpa banbrytande teknologier och innovationer för att driva digital transformation.

Webb, App, & System

Få hjälp med utveckling av webb- och mobilappar och system för att förbättra UX och uppnå affärsmål.

Marketing & Sales

Tillväxtstrategi

Utveckla en plan för att driva tillväxt genom riktad marknadsföring, kundförvärv och retention.

Varumärkesstrategi

Utveckla en strategi för att kommunicera er unika identitet, värderingar och positionering.

Kommunikationsstrategi

Skapa ett strategiskt förhållningssätt för att effektivt kommunicera med målgrupper i olika kanaler.

Prisstrategi

Optimera prismodeller och intäktsströmmar för att maximera lönsamhet och försäljning.

People & Organization

Förändringsledning

Ta stöd för framgångsrika förändringsprocesser och säkerställ smidig övergång och adoption.

Processoptimering

Utvärdera och effektivisera processer för att öka effektiviteten och förbättra organisationens produktivitet.

Employer Branding

 Implementera strategier för att utveckla ett Employer Brand, samt attrahera och behålla topptalanger.

Hållbarhet & CSRD

Få rådgivning inom hållbarhet och CSR. Vi hjälper dig bl.a. att efterleva det nya CSRD-regelverket.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet