Delvator – Business Intelligence (BI) – En Power BI-dashboard för att förutsäga servicebehovet

Bakgrund

Delvator är den svenska generalagenten för Hitachis entreprenadmaskiner och erbjuder produkter som bandgrävare, hjulgrävare och elmaskiner. I ett introduktionsmöte mellan Delvator och Lunicore lyftes sedan tidigare identifierade fokusområden för att diskutera om det fanns något arbete som kunde förbättras med hjälp av data. Valet föll på att, med hjälp av data, stötta arbetet med proaktivitet på eftermarknaden. 

Under en workshop introducerades Delvator till företagsanalysverktyget Power BI och ett proof-of-concept projekt föreslogs. Projektet skulle kombinera data från Hitachi-maskiner med verkstadsdata för att förutsäga behovet av service och kontakta verkstäder innan servicelampan lös i maskinhytten.

“Lunicore har under hela projektet visat upp ett professionellt bemötande där vi som kund upplevt tydlighet från projektstart till slutgiltig produkt. Deras lyhördhet för våra önskemål och behov under projektets gång har överträffat våra förväntningar. Jag kan starkt rekommendera Lunicore.”

Jonas Coltén, VD

Delvator AB

Målsättning

Projektets mål var tvådelat: 

 • För det första, att leverera en dashboard som automatiskt sammanställer och presenterar information om vilka maskiner som snart behöver service och vilken verkstad som bör kontaktas. 
 • För det andra, att öka den interna förståelsen för hur data kan utnyttjas som en strategisk resurs, med målet att på längre sikt integrera mer avancerade teknologier som AI och bredda användningen av Power BI.

Tillvägagångssätt

En konceptuell MVP (Minimum Viable Product) skapades under workshopen, där Lunicores affärsområdeschef för IT och analytics och Delvators VD samt eftermarknadschef deltog. Denna MVP lade grunden för projektet. Två konsulter, en inom IT och den andra inom analytics med bakgrund i systemvetenskap och teknisk fysik, tilldelades att implementera MVP:n i Power BI. Projektet genomfördes med en agil metodik och innefattade fem delmål:

 1. Skiss på den tänkta BI-dashboarden, med justeringar baserade på feedback från Delvator.
 2. Koppling, transformation och aggregation av relevanta data från bland annat Excel och JSON-filer.
 3. Utveckling av tabeller, diagram och kartor för att identifiera och flagga kunder som behöver kontaktas, närmaste verkstad och optimal tidpunkt för kontakt.
 4. Design och iterativa förbättringar av dashboarden baserade på den initiala skissen.
 5. Implementering och utbildning av Delvators personal för att använda och uppdatera dashboarden.

  Resultat

  Den färdiga Power BI-dashboarden laddar automatiskt in data från en dedikerad mapp som Delvators personal uppdaterar med de senaste filerna. Dashboarden implementerades omedelbart och kunde börja användas vid projektets slutleverans. Medarbetarnas nyfikenhet på tekniken och den strukturerade datan visar även att Delvator har potential för att göra fler satsningar med tekniker såsom BI och AI.

  Vi på Lunicore önskar Delvator all framgång i sitt fortsatta arbete med att erbjuda proaktiv service till sina kunder, och hoppas att de känner sig inspirerade att skapa mer värde med sin data framöver.