MAFA i Ängelholm – En marknadsundersökning och konkurrensanalys för MAFA inom silo-marknaden

Bakgrund

MAFA levererar silos för förvaring av och säljer dessa för användning inom bland annat jordbruk/foder, industri och bioenergi. Företaget ville med hjälp av Lunicore få en bättre insikt i marknadssituationen och göra en konkurrensanalys, inom de olika områdena då konkurrenssituationen kan variera dem emellan.

Målsättning

Målet med projektet var att leverera en analys av direkta konkurrenters förutsättningar för att agera beslutsunderlag för framtida satsningar. Utmaningar inkluderade att viss information inte fanns tillgänglig, som finansiella mått utanför Sverige, vilket gjorde att avgränsningar och definitioner gjordes utifrån tillgänglighet på data och i dialog mellan Lunicore och MAFA.

Tillvägagångssätt

Lunicore tillhandahöll MAFA med ett konsultteam som undersökte konkurrenssituationen utifrån MAFAs angivna parametrar och tidigare insamlade insikter. En marknadsöverblick gjordes där teamet kollade på makrotrender och konkurrens. Konsultteamet arbetade med validering av tidigare data, och data kring hur många silos som hade producerats per år under fem års tid. Initialt utgick Lunicore från tillgängliga onlinekällor och rapporterad finansiell data.

Resultat

Resultatet hjälpte MAFA att kunna få en bättre bild av deras positionering, och hur de kunde utvecklas. Företaget fick rekommendationer om vad som kunde vara intressant att analysera vidare kring. Förslag att arbeta med marknadsföringen gavs då marknadsföring inom branschen var underutvecklad och kunde användas till fördel.