STRATEGY & OPERATIONS

Marknadsanalys

Marknadsanalys ger er affärskritiska insikter om marknaden, som kan skapa affärs- och konkurrensfördelar. Vårt team av studentkonsulter kan stötta er med att samla in data, arbeta med desk research, genomföra enkäter, göra komplexa analyser och arbeta fram insikter och rekommendationer till er organisation.

TJÄNSTER – Marknadsanalys

Lunicore hjälper er med noggrann och djupgående analys av marknaden för att ge er insikter och strategisk vägledning. Vi använder data och forskning för att förstå trender, konkurrenter och kundbeteenden, mm. Exempel på konkreta projekt inom marknadsanalys som vi kan stödja våra kunder med inkluderar:

 

  • Konkurrensanalys: Utvärdering av konkurrenternas styrkor och svagheter.
  • Målgruppsanalys: Identifiera specifika målgruppers behov och preferenser.
  • Produktlanseringsstrategi: Strategier för framgångsrika produktlanseringar.
  • SWOT-analys: Utvärdera styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot.
  • Marknadspotential: Bedömning av marknadens storlek och potential för tillväxt.
  • Trender och prognoser: Identifiera och analysera framväxande trender.
  • Kundundersökningar: Genomföra undersökningar för att utvärdera kundnöjdhet.
  • Distributionskanalanalys: Utvärdera och optimera distributionskanaler.

Ett urval av våra 330+ kunder

Min upplevelse är att, i alla projekt som jag genomfört med Lunicore, mött lyhörda konsulter som varit bra på att komma med konstruktiva förslag – som skapat ett bättre slutresultat.

Håkan Rudberg

Försäljningschef, Bonnier

Lyhörda i arbetet, väl genomfört på tidsplan. Bra på att kommunicera. Det var precis vad vi efterfrågade. Tack för ett väl genomfört och professionellt arbete!

Ingela Mauritzon

VD, InVitro Vista

Jag känner att jag fick mycket bra resultat och långt mer än jag förväntat mig. Kändes som att hela organisationen slöt kring projektet vilket var väldigt kul för mig som kund. (…)

Erik Månsson

VD, Innoscentia

Sölvesborgshem - Beslutsstöd med hjälp av preferensdriven dataanalys

dLab - Proof-of-concept för maskininlärnings-algoritmer

Elsäkerhetsverket - Automatiserad och regelbaserad analys av elfel

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet