Från managementkonsult till miljöstrateg – möt alumnen Kajsa!

2022-04-16

Med en examen från Lunds universitet och dessutom ett meriterande arbete på Lunicore är våra alumner eftertraktade på arbetsmarknaden och väl förberedda för arbetslivet. Vi är stolta över att idag finna före detta anställda utspridda över hela världen arbetandes på allt från globala företag till coola startups.

I detta alumniporträtt har vi pratat med Kajsa Sennemark Aldman, tidigare managementkonsult på Lunicore som idag arbetar som miljöstrateg på Kristianstad kommun.

“Jag tror att det har vägt tungt i mina följande uppdrag och arbeten att jag har haft erfarenhet som konsult. Det visar på att jag har erfarenhet av att arbeta mot kund, ha tydliga mål och att arbeta mot deadlines.”

Hej Kajsa! Vill du berätta lite kort om dig själv för att starta igång detta alumnporträtt? 

Jag heter Kajsa Sennemark Aldman, jag är 28 år gammal och bor i Malmö med mina tre katter. Jag har ett stort intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor och så gillar jag att odla och göra musik.

Vad pluggade du under din tid på Lunds universitet? 

Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i naturgeografi och ekosystemanalys.

Och parallelt med dina studier så arbetade du på Lunicore? 

Det stämmer, jag arbetade som managementkonsult på Lunicore under ett år mellan 2016/2017.

Hur har din karriär sett ut efter Lunicore och var arbetar du med idag?

Efter min tid på Lunicore arbetade jag på region Skåne med kemikaliefrågor under ett år, parallellt med mitt uppdrag som miljöchef för Lundakarnevalen. Alla dessa tre erfarenheter vägde tungt när jag fick mitt nuvarande jobb som miljöstrateg i Kristianstad där jag varit i snart 2 år.

Vad innebär det att vara miljöstrateg? 

Rollen är bred och varierande och jag är bland annat ansvarig för kommunens miljöarbete så som att planera, samordna och följa upp miljömål, ställa miljökrav i upphandlingar, ta fram kommunens lokala kemikalieplan, arbete med hållbar fysisk planering och energifrågor.

Vad för erfarenheter och lärdomar från din tid på Lunicore har du haft mest nytta utav i ditt yrkesliv? 

Det gränsöverskridande arbetet! Det var väldigt givande att arbeta med kollegor från andra bakgrunden och med andra perspektiv och det har gett mig stor förståelse för komplexiteten i många projekt och frågor.

Hur skulle du säga att Lunicore har hjälpt dig i din karriär?

Jag tror att det har vägt tungt i mina följande uppdrag och arbeten att jag har haft erfarenhet som konsult. Det visar på att jag har erfarenhet av att arbeta mot kund, ha tydliga mål och att arbeta mot deadlines. Jag upplever även att det ger en mer självförtroende i sitt arbetsliv att en faktiskt kan saker!

Vad tycker du var roligast med att arbeta på Lunicore? 

Både kollegorna och möjligheten att omsätta sin kunskap till praktik är något jag värdesatt stort!

Har du något speciellt roligt minne? 

Jag har många härliga minnen! Alla aktiviteter som anordnades utanför kontoret var jätteroliga! Både AW:s, sommarfesterna och så vidare.

Till sist, kan du presentera din bästa pitch om varför man borde söka jobb på Lunicore? 

Att arbeta på Lunicore är en fantastisk chans att starta sin karriär med underbara människor i en utvecklande och välkomnande miljö. Det är en möjlighet att omsätta sin teoretiska kunskaper från akademin till verklighetens praktik och att testa, utvecklas och förberedas inför sitt kommande arbetsliv.