Jessica Paulssons resa som managementkonsult på Lunicore

Jessica Paulsson är 23 år och kommer från Staffanstorp. Hon har en kandidat i International Business och läser nu en magister i programmet Managing people, knowledge and change på Lunds universitet. Som följd av kravet att man måste vara student för att vara konsult på Lunicore i kombination med den relativ korta tiden många studenter spenderar i Lund så är anställningsperioden för de flesta inte längre än ett år. Jessica, med sina hela två år som konsult, ses därför som en Lunicore–veteran och vi önskar henne all lycka till i framtiden. Här får ni höra Jessicas egna ord om hennes resa på Lunicore, från start till slut. 

Jag hade precis börjat mitt första år på universitetet när jag stötte på Lunicore på ett event. Direkt fick jag känslan av att ‘här vill jag jobba’. Det var kombinationen av de varierande och utmanande projekten ihop med den entusiasm och sköna stämning som råder på Lunicore som lockade mig. Jag sökte jobb som konsult direkt men föll på att jag var för tidigt i utbildningen, så jag väntade tålmodigt till året därpå och då fick jag äntligen jobbet som managementkonsult. 

Under mina nästan två år på Lunicore har jag hunnit med åtta olika projekt, och sju av dessa har jag projektlett. Några av mina projektkollegor har precis som jag varit ekonomer, medan andra har varit exempelvis ingenjörer, arkitekter, kommunikatörer och systemvetare. Att få jobba tvärvetenskapligt är något av det roligaste jag vet – man får lära sig så mycket nytt hela tiden! 

Mina projekt har handlat om allt från marknadsanalys, konkurrenskartläggning och kundsegmentering till finansiering och utveckling av nya innovationer. Vissa projekt innebär stora och heltäckande uppdrag där vi exempelvis levererar en hel marknadsplan åt ett bolag, medan andra är nischade punktinsatser som fyller väldigt specifika behov hos kunden. Mitt senaste projekt var exempelvis en processkartläggning hos ett stort, internationellt bolag, där Lunicore plockats in som konsultbolag för att hjälpa till att dokumentera, förstå och få en helhetsbild av alla processer som utförs av olika avdelningar på företaget. 

Mitt första projekt var en stor marknadsanalys för en ny produkt på ett medelstort bolag. Vi undersökte konkurrens, prissättning, potentiella marknader och kundbehov. Vi tittade också på finansieringsmöjligheter, och när kunden valde att förlänga projektet så fick vi också möjlighet att hjälpa till att skriva ansökan till den finansiär som vi själva rekommenderade. Vi fick verkligen följa utvecklingen från ax till limpa. 

Det första projektet jag var projektledare för hade som syfte att ge uppslag på nya potentiella kundsegment för ett medelstort bolag med en historiskt sett snäv och nischad kundbas. Att få sätta sig in i deras tjänst och söka efter nya applikationsområden utmanade oss konsulter på ett kreativt plan. Ett annat projekt som istället ställde höga krav på systematisk och analytisk förmåga var den konkurrentanalys vi utförde åt MAFA under våren 2022. Där var vi ett ovanligt stort projektteam som kartlade många konkurrenter under mycket kort tid. Vi började med att bestämma ett antal parametrar, och sökte sedan information om konkurrenter baserat på dessa. Även marknadsprojektet med Avfall Sverige under våren 2022 minns jag som utmanande och med höga krav på träffsäkert informationssökande. Vi gjorde marknadsresearch som genererade insikter kring hur långt olika Europeiska länder kommit i utvecklingen mot fossilfri avfallshantering. 

Efter nästan två år på Lunicore så har det blivit dags för mig att ta mig an nya utmaningar, men jag kommer alltid att bära med mig de lärdomar jag samlat på mig i konsultrollen. Jag har fått lära mig mer om alla möjliga branscher – bygg, hållbarhet, lantbruk, avfallshantering, mode och livsmedel, för att nämna några exempel. Att få ansvara för kundrelationer, projektteam och leveranskvalité har stundvis varit utmanande, men det har utan tvekan gett mig större självförtroende i min yrkesroll. Som konsult lär man sig snabbt att vara agil, anpassningsbar och snabbfotad, och det har gjort att jag efter min tid på Lunicore känner mig trygg i att ta mig an nya utmaningar i karriären.

Om du är student vid Lunds Universitet, är nyfiken på konsultvärlden och vill bredda dina erfarenheter tillsammans med störtsköna kollegor, så kan jag varmt rekommendera dig att bli konsult hos Lunicore. En brantare inlärningskurva får du svårt att hitta!