Industries

Agriculture, Farming & Forestry Industry

Jordbruk, lantbruk och skogsbruk är en mångfacetterad bransch som innefattar produktionen av livsmedel, fiber, träprodukter och andra naturresurser.

Tjänster – AGRICULTURE, FARMING & FORESTRY

Lunicore hjälper er att utforska och implementera avancerad analys och AI för att lösa komplexa affärsutmaningar. Vi hjälper våra kunder med skräddarsydda lösningar för dataanalys, maskininlärning (ML) och AI-tillämpningar. Exempelvis:

 

  • Prediktiv analys: Utveckla modeller för att förutsäga framtida händelser och trender baserat på historiska data, t.ex. försäljningsprognoser.
  • ML för marknadssegmentering: Använda maskininlärningsalgoritmer för att identifiera och analysera olika kundsegment, samt hur de bäst adresseras.
  • Anpassad produktrekommendation: Implementera AI-drivna system för att ge kunder personliga produktrekommendationer på er e-handel eller motsvarande.
  • Churn-prediktion: Skapa modeller för att förutse och minska kundavhopp genom att identifiera varningssignaler. T.ex. för SaaS eller andra prenumerationstjänster.
  • Anomalidetektion: Implementera system för att upptäcka avvikelser och potentiella problem i realtidsdata. Undvik t.ex. bedrägerier eller felaktigheter.
  • Optimering av logistikkedjan: Använd avancerad analys för att optimera lagerhantering och distributionsprocesser, för effektivare flöden.
  • Text- och sentimentanalys: Utvärdera kundrecensioner och feedback för att mäta sentiment och förstå känslomässiga reaktioner.
  • Naturlig språkbehandling (NLP): Implementera NLP för att förstå och bearbeta stora mängder textdata för att extrahera meningsfull information.

Ett urval av våra 330+ kunder

Accelerera er organisation med toppstudenter från Lunds universitet